Điều Khoản Sử Dụng

Điều Khoản Sử Dụng của Manchester City tại Juliangrayofficialwebsite.com

Sau đây là các chính sách điều khoản sử dụng của chúng tôi tại trang web https://juliangrayofficialwebsite.com/:

Bảo Mật và Truy Cập:

Manchester City FC đặt ra những tiêu chuẩn bảo mật cao để đảm bảo an toàn cho người dùng. Mọi thông tin đăng nhập, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, đều phải được bảo mật. Nếu có bất kỳ sự cố nào liên quan đến việc tiết lộ thông tin này, người dùng cần thông báo ngay cho Manchester City FC.

Nội Dung Từ Người Dùng:

Trang web cho phép người dùng gửi nội dung, như hình ảnh hoặc bình luận. Tuy nhiên, mọi nội dung gửi lên cần tuân thủ những nguyên tắc đạo đức và không vi phạm quyền riêng tư của người khác. Manchester City FC giữ quyền kiểm duyệt và loại bỏ bất kỳ nội dung nào không phù hợp.

Sử Dụng Không Đúng Đắn:

Bất kỳ hành vi sử dụng trang web với mục đích xấu, như gửi mã độc, tấn công từ chối dịch vụ hoặc vi phạm pháp luật, đều sẽ bị xử lý nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật.

Liên Kết Đến Trang Khác:

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Manchester City FC không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc bảo mật của những trang web này.

Xem thêm: Liên hệ