Chính sách Cookie

Dưới đây là chính sách Cookie của Manchester City tại trang tin tức Man City Juliangrayofficialwebsite.com:

Chính sách Cookie của Manchester City tại Juliangrayofficialwebsite.com

Manchester City FC và các trang web thuộc City Football Group sử dụng cookies trong nhiều lĩnh vực hoạt động. Nếu bạn chọn không chấp nhận cookies của chúng tôi, một số dịch vụ trên trang web sẽ không khả dụng. Khi tiếp tục duyệt trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookies.

Cookie là gì?

Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ, thường chứa một định danh duy nhất được gửi đến trình duyệt thiết bị của bạn từ máy tính của một trang web. Nó được lưu trữ trên trình duyệt hoặc ổ cứng máy tính của bạn nếu bạn đồng ý. Cookie không thể đọc dữ liệu từ ổ cứng của người dùng hoặc đọc các tệp cookie được tạo ra bởi các trang web khác. Việc sử dụng cookies là một tiêu chuẩn ngành có thể tìm thấy trên hầu hết các trang web lớn.

Chúng tôi sử dụng cookies như thế nào?

Chúng tôi không sử dụng cookies để thu thập thông tin cá nhân về bạn. Chúng tôi cũng sử dụng một số công ty độc lập về đo lường, quảng cáo và nghiên cứu. Họ thu thập thông tin về người truy cập trang web của chúng tôi thông qua cookies, dữ liệu tệp nhật ký và mã được nhúng vào trang web của chúng tôi.

Làm thế nào để từ chối cookies?

Nếu bạn muốn hạn chế hoặc chặn cookies mà chúng tôi sử dụng trên trang web của mình, bạn có thể quản lý cài đặt cookie trong trung tâm ưu tiên. Bạn cũng có thể thực hiện điều này từ bên trong cài đặt trình duyệt của mình.

Danh sách Cookie

Một số cookies chính mà trang web sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn ở: _gat, AWSALB, AWSALBCORS, gig_canary_ver, gig_toggles, gig_canary, _ga và nhiều loại khác.

Vui lòng lưu ý rằng việc vô hiệu hóa cookies trên trang web của chúng tôi có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web khi chức năng được kiểm soát bằng việc sử dụng cookies.

Xem thêm: Chính sách điều khoản sử dụng