Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật của Manchester City tại Juliangrayofficialwebsite.com

Sau đây là các chính sách bảo mật của chúng tôi tại trang web https://juliangrayofficialwebsite.com/:

Mục đích của chính sách bảo mật này là gì?

Chính sách bảo mật này quy định cách thông tin cá nhân của bạn được xử lý bởi City Football Group Limited, bao gồm Manchester City Football Club và các thành viên khác của City Football Group. Nó cũng chỉ ra các đơn vị khác nhận thông tin của bạn từ chúng tôi, bao gồm stichd group B.V. (“stichd”), người điều hành Cửa hàng trực tuyến chính thức của Manchester City.

Thông tin gì về bạn được chúng tôi thu thập?

Chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm chi tiết liên hệ của bạn, sở thích và thông tin liên quan khi bạn đăng ký hoặc mua sắm trên trang web hoặc qua điện thoại. Khi bạn thăm sân vận động hoặc văn phòng của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập hình ảnh CCTV.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với ai?

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các thành viên khác của City Football Group, các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, cơ quan quản lý và tổ chức khác như Premier League và Hiệp hội Bóng đá.

Thông tin của bạn sẽ được bảo mật như thế nào?

Chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo thông tin của bạn được xử lý an toàn và theo chính sách bảo mật này.

Bạn có quyền gì liên quan đến thông tin cá nhân của mình?

Theo luật bảo vệ dữ liệu, bạn có một loạt quyền. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao thông tin chúng tôi lưu trữ về bạn, cũng như yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn.

Xem thêm: Chính sách cookies